Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

ezdravie ePZP

ePZP karta a ePZP čítačka povoľuje zdravotníckym pracovníkom bezpečný prístup do systému ezdravie, podpisovanie zdravotných záznamov a samotnú identifikáciu zdravotníckeho pracovníka v systéme edzravie. Každý zdravotnícky pracovník má vlastnú kartu ePZP, prostredníctvom ktorej sa identifikuje a autentifikuje v systéme ezdravie. ePZP karta je vydávaná konkrétnemu zdravotníckemu pracovníkovi. V rámci TELCO služby ezdravie ePZP môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiadať o ePZP čítačku, do ktorej zdravotnícky pracovník vloží svoju ePZP kartu pri práci v systéme ezdravie.

Charakteristika služby

TELCO služba ezdravie ePZP poskytuje prístup do systému ezdravie prostredníctvom ePZP čítačky a je určená pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ako získať službu ezdravie ePZP

O spustení služby ezdravie ePZP je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informovaný emailom. Následne má v ISZI k dispozícii vytvorenie požiadavky na službu. Po schválení požiadavky na službu a podpísaní zmluvy mu budú čítačky doručené kuriérom. 

Výhody služby pre pacienta

Služba ezdravie ePZP prináša pacientovi tieto výhody:

 • zdravotnícky pracovník podpíše zdravotný záznam pacienta prostredníctvom ePZP karty, záznam sa uloží, pacient nemusí čakať na vytlačenie záznamu z vyšetrenia,

 • nemusí nosiť papierovú zdravotnú dokumentáciu k špecialistom.

Výhody služby pre ZPr

Služba ezdravie ePZP prináša zdravotníckemu pracovníkovi tieto výhody:

 • ePZP nahradí podpis a pečiatku zdravotníckeho pracovníka slúži na jeho autentifikáciu a identifikáciu,

 • lekár má prístup do elektronického zdravotníctva.

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu Gemalto IDBridge CT30 - čítačka bez numerickej klávesnice.

Koncové zariadenie typu Gemalto IDBridge CT30

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné:

 • konto správcu/administrátora na počítači,

 • operačný systém Windows 8.1, 10,11

 • internetové pripojenie.

Postup inštalácie koncového zariadenia služby

Inštalácia čítačky na ePZP je v réžii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pri inštalácii je potrebné dodržať nasledujúce kroky:

 

 • stiahnutie inštalačného súboru InstallEzdravie (ZIP, 10 MB),

 • rozbalenie a spustenie inštalácie (pre spustenie inštalácie musí byť užívateľ prihlásený pod administrátorským kontom),

 • zapojenie čítačky do počítača,

 • vloženie ePZP do čítačky (správne vloženie je signalizované zelenou blikajúcou kontrolkou).

 

V prípade otázok kontaktujte Call Centrum NCZI.

 

Detailnejší návod inštalácie

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb (PDF, 940 KB) vydané Národným centrom zdravotníckych informácií účinné do 30.9.2022.

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb (PDF, 460 KB) vydané Národným centrom zdravotníckych informácií účinné od 1.10.2022.