Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

ezdravie ePZP

ePZP karta a ePZP čítačka povoľuje zdravotníckym pracovníkom bezpečný prístup do systému ezdravie, podpisovanie zdravotných záznamov a samotnú identifikáciu zdravotníckeho pracovníka v systéme edzravie. Každý zdravotnícky pracovník má vlastnú kartu ePZP, prostredníctvom ktorej sa identifikuje a autentifikuje v systéme ezdravie. ePZP karta je vydávaná konkrétnemu zdravotníckemu pracovníkovi. V rámci TELCO služby ezdravie ePZP môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požiadať o ePZP čítačku, do ktorej zdravotnícky pracovník vloží svoju ePZP kartu pri práci v systéme ezdravie.

Charakteristika služby

TELCO služba ezdravie ePZP poskytuje prístup do systému ezdravie prostredníctvom ePZP čítačky a je určená pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Ako získať službu ezdravie ePZP

O spustení služby ezdravie ePZP je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informovaný emailom. Následne má v ISZI k dispozícii vytvorenie požiadavky na službu. Po schválení požiadavky na službu a podpísaní zmluvy mu budú čítačky doručené kuriérom. 

Výhody služby pre pacienta

Služba ezdravie ePZP prináša pacientovi tieto výhody:

 • zdravotnícky pracovník podpíše zdravotný záznam pacienta prostredníctvom ePZP karty, záznam sa uloží, pacient nemusí čakať na vytlačenie záznamu z vyšetrenia,

 • nemusí nosiť papierovú zdravotnú dokumentáciu k špecialistom.

Výhody služby pre ZPr

Služba ezdravie ePZP prináša zdravotníckemu pracovníkovi tieto výhody:

 • ePZP nahradí podpis a pečiatku zdravotníckeho pracovníka slúži na jeho autentifikáciu a identifikáciu,

 • lekár má prístup do elektronického zdravotníctva.

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu Gemalto IDBridge CT30 - čítačka bez numerickej klávesnice.

Koncové zariadenie typu Gemalto IDBridge CT30

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné:

 • konto správcu/administrátora na počítači,

 • operačný systém Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,

 • internetové pripojenie.

Postup inštalácie koncového zariadenia služby

Inštalácia čítačky na ePZP je v réžii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pri inštalácii je potrebné dodržať nasledujúce kroky:

 

 • stiahnutie inštalačného súboru InstallEzdravie (ZIP, 10 MB),

 • rozbalenie a spustenie inštalácie (pre spustenie inštalácie musí byť užívateľ prihlásený pod administrátorským kontom),

 • zapojenie čítačky do počítača,

 • vloženie ePZP do čítačky (správne vloženie je signalizované zelenou blikajúcou kontrolkou).

 

V prípade otázok kontaktujte Call Centrum NCZI.

 

Detailnejší návod inštalácie

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb vydané Národným centrom zdravotníckych informácií.