ezdravie eID - lekáreň

V systéme ezdravie slúži eID pacientovi na identifikáciu v lekárni. Rovnako slúži na zobrazenie pacientových predpísaných nevydaných liekov lekárnikovi.

Charakteristika služby

Služba umožní čítať preskripčné záznamy v lekárni alebo výdajni. Lekárnikovi sa zobrazia len predpísané nevydané lieky, zdravotné pomôcky alebo dietetické potraviny. Pacient sa identifikuje vložením svojho eID do čítačky a následne sa lekárnikovi zobrazia pacientove predpísané nevydané lieky. 

Ako získať službu ezdravie eID - lekáreň

O spustení služby ezdravie eID je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informovaný emailom. Následne má v ISZI k dispozícií vytvorenie požiadavky, kde vypĺňa počet požadovaných eID čítačiek, ktoré poskytuje a distribuuje NCZI. Okrem eID čítačky je nevyhnutné, aby ZPr použil platný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka.

 

Výhody služby pre pacienta

Služba ezdravie eID - lekáreň prináša pre pacienta tieto výhody:

  • vyhľadávať a čítať preskripčné záznamy v lekárni alebo výdajni,  prehľad predpísaných liekov,  zdravotných alebo dietetických pomôcok.

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu HID OMNIKEY 3121 – čítačka bez numerickej klávesnice.

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné:

  • konto správcu/administrátora na počítači,

  • operačný systém Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,

  • internetové pripojenie

  • IS PZS ktorý prešiel Overením zhody

  • mať nainštalovanú aplikáciu pre eID verziu v 3.0.0 a vyššiu..

 

Návod na použitie služby

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb vydané Národným centrom zdravotníckych informácií.