ezdravie eID - ambulancia/nemocnica

V systéme ezdravie slúži eID pacientovi na identifikáciu v ambulancii lekára alebo v nemocnici. Rovnako slúži na poskytnutie prístupu oprávneným ZPr k pacientovej zdravotnej dokumentácii.

Charakteristika služby

Služba umožní pacientovi prostredníctvom eID sprístupniť svoju zdravotnú dokumentáciu.                    K procesu autentifikácie pacienta je potrebná eID čítačka, ktorú distribuuje NCZI a ktorú má PZS, resp. ZPr pripojenú k počítaču. Ďalej je nevyhnutné mať nainštalovanú aplikáciu PPP (potvrdenie prítomnosti pacienta) a ovládače eID čítačky a eID karty. Pacient sa autentifikuje vložením eID do čítačky. Prístup k histórii v EZK je možný len so súhlasom pacienta. Udeľuje ho prostredníctvom klávesnice na eID čítačke – zadaním OK/C alebo zadaním BOK.
 

Ako získať službu ezdravie eID - ambulancia/ nemocnica

O spustení služby ezdravie eID je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informovaný emailom. Následne má v ISZI k dispozícií vytvorenie požiadavky, kde vypĺňa počet požadovaných eID čítačiek, ktoré poskytuje a distribuuje NCZI. Okrem eID čítačky je nevyhnutné, aby ZPr použil platný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka.

 

Výhody služby pre pacienta

Služba ezdravie eID - ambulancie/ nemocnice prináša pre pacienta tieto výhody:

  • prístup k záznamom z vyšetrení od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (všeobecný lekár má prístup k celej karte okrem zákonom stanovených obmedzení),

  • vyhľadávať a čítať prehľad vykonaných laboratórnych vyšetrení a ich výsledkov.

 

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu ReinerSCT - čítačka s numerickou klávesnicou.

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné:

  • konto správcu/administrátora na počítači,

  • operačný systém Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,

  • internetové pripojenie,

  • IS PZS, ktorý prešiel Overením zhody,

  • mať nainštalovanú aplikáciu pre eID verziu v 3.0.0 a vyššiu.

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb vydané Národným centrom zdravotníckych informácií.