Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

ezdravie eID - ambulancia/nemocnica

V systéme ezdravie slúži eID pacientovi na identifikáciu v ambulancii lekára alebo v nemocnici. Rovnako slúži na poskytnutie prístupu oprávneným ZPr k pacientovej zdravotnej dokumentácii.

Charakteristika služby

Služba umožní pacientovi prostredníctvom eID sprístupniť svoju zdravotnú dokumentáciu.                    K procesu autentifikácie pacienta je potrebná eID čítačka, ktorú distribuuje NCZI a ktorú má PZS, resp. ZPr pripojenú k počítaču. Ďalej je nevyhnutné mať nainštalovanú aplikáciu PPP (potvrdenie prítomnosti pacienta) a ovládače eID čítačky a eID karty. Pacient sa autentifikuje vložením eID do čítačky. Prístup k histórii v EZK je možný len so súhlasom pacienta. Udeľuje ho prostredníctvom klávesnice na eID čítačke – zadaním OK/C alebo zadaním BOK.
 

Ako získať službu ezdravie eID - ambulancia/ nemocnica

O spustení služby ezdravie eID je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti informovaný emailom. Následne má v ISZI k dispozícií vytvorenie požiadavky, kde vypĺňa počet požadovaných eID čítačiek, ktoré poskytuje a distribuuje NCZI. Okrem eID čítačky je nevyhnutné, aby ZPr použil platný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka.

 

Výhody služby pre pacienta

Služba ezdravie eID - ambulancie/ nemocnice prináša pre pacienta tieto výhody:

 • prístup k záznamom z vyšetrení od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (všeobecný lekár má prístup k celej karte okrem zákonom stanovených obmedzení),

 • vyhľadávať a čítať prehľad vykonaných laboratórnych vyšetrení a ich výsledkov.

 

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu ReinerSCT - čítačka s numerickou klávesnicou.

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné mať na počítači:

 • konto správcu/administrátora na počítači,

 • operačný systém Windows 8.1, 10,11

 • internetové pripojenie,

 • informačný systém PZS, ktorý má platné osvedčenie o zhode IS s NZIS.

Postup inštalácie koncového zariadenia služby

 1. Stiahnite si inštalačný súbor - PPPKlientInstalator.exe

 2. Otvorte a spustite inštalačný súbor ako správca

 3. Kliknite na obrázok čítačky Reiner SCT 

 4. Následne kliknite na tlačidlo „Inštalovať“

 

V prípade, že ste nemenili predvolenú konfiguráciu inštalácie, tak inštalačný súbor zabezpečí nainštalovanie nasledovných programov:

 • Aplikácia PPP (Potvrdenie prítomnosti pacienta) verzia 1.1.1

 • Ovládač čítačky kariet – Reiner SCT Cyber Jack one verzia 7.5.6

 • Firmware čítačky – Reiner SCT Cyber Jack one verzia 1.3.0

Návod na použitie služby

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb (PDF, 940 KB) vydané Národným centrom zdravotníckych informácií účinné do 30.9.2022.

Všeobecné podmienky  poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb (PDF, 460 KB) vydané Národným centrom zdravotníckych informácií účinné od 1.10.2022.