ezdravie eID - ambulancia/nemocnica

Služba zabezpečí overenie prítomnosti pacienta a zároveň umožní sprístupniť pre lekárov a zdravotné sestry tie zdravotné záznamy o pacientovi, na ktoré má daný zdravotnícky pracovník nárok v zmysle zákona č. 153/2013 Z.z.

Charakteristika služby

Táto služba umožňuje  vytváranie šifrovaných VPN tunelov medzi prístupovým bodom a Centrálnym komunikačným uzlom. Služba musí používať štandardné šifrovacie algoritmy umožňujúce ochranu prenášaných informácií. Jej súčasťou je aj technológia autentifikácie jednotlivých užívateľov prostredníctvom eID preukazu v zmysle špecifikácie MV SR. Služba je určená pre ambulancie a nemocnice, všeobecných lekárov, lekárov špecialistov, ktorí v rámci svojej činnosti potrebujú zabezpečiť autentifikácie jednotlivých užívateľov prostredníctvom eID preukazu, v tomto prípade prijímateľov zdravotnej starostlivosti s použitím BOK.

Ako získať službu ezdravie eID - ambulancia/ nemocnica

Spustenie tejto služby sa pripravuje v priebehu roka 2019. Pre viac informácií kontaktujte Call Centrum NCZI.

Výhody služby pre pacienta

Služba ezdravie eID - ambulancie/ nemocnice prináša pre pacienta tieto výhody:

  • pristup k záznamom z vyšetrení od iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (všeobecný lekár má prístup k celej karte okrem zákonom stanovených obmedzení),

  • vyhľadávať a čítať preskripčné záznamy v lekárni alebo výdajni,  prehľad predpísaných liekov,  zdravotných alebo dietetických pomôcok

  • vyhľadávať a čítať prehľad vykonaných laboratórnych vyšetrení a ich výsledkov.

 

Obsah služby

Obsahom služby je aj koncové zariadenie typu ReinerSCT - čítačka s numerickou klávesnicou.

Podmienky inštalácie koncového zariadenia služby

Na inštaláciu koncového zariadenia služby je potrebné:

  • konto správcu/administrátora na počítači,

  • operačný systém Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10,

  • internetové pripojenie,

  • IS PZS, ktorý prešiel Overením služby,

  • mať nainštalovanú aplikáciu pre eID verziu v 3.0.0 a vyššiu.

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb vydané Národným centrom zdravotníckych informácií.