ezdravie chráni zdravotné záznamy, všetky údaje v dokumentácii zostávajú

Elektronické zdravotníctvo zabraňuje manipuláciám so zdravotnou dokumentáciou pacientov.  Údaje v nej sa nedajú „vybieliť“, prípadná chyba sa dá síce opraviť, ale nie zmeniť či zmazať. Všetky už raz zapísané záznamy zostávajú v systéme. Aj tie vystornované.

Do zdravotnej dokumentácie sa dostane lekár len na základe elektronického súhlasu pacienta (okrem všeobecného lekára). Podľa generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Petra Blaškovitša je elektronizácia slovenského zdravotníctva dôležitá práve z týchto dôvodov. „Vďaka systému ezdravie nebude možné uskutočniť vstup do zdravotnej dokumentácie bez súhlasu pacienta, alebo do nej akokoľvek spätne zasahovať. To, čo sa raz do elektronickej karty zapíše, to v nej už navždy zostane,“ dodáva Peter Blaškovitš s tým, že sa bezpečnosť zdravotných záznamov zvýši.

Pacientom tak dáva elektronické zdravotníctvo do rúk nové kompetencie. Môžu rozhodovať o tom, kto nahliadne do ich zdravotných záznamov, môžu svoj zdravotný stav konzultovať s lekármi podľa vlastného uváženia, čím vzniká nový kontrolný mechanizmus pacientov vo vzťahu k ošetrujúcim lekárom. „Zavedenie elektronického zdravotníctva absolútne sprehľadňuje všetky úkony v procese starostlivosti o pacienta,“ povedal  Peter Blaškovitš.

Údaje sú zabezpečené v rámci Národného zdravotníckeho informačného systému (systému ezdravie), do ktorého môže pristúpiť len autentifikovaný zdravotnícky pracovník prostredníctvom ePZP karty. Údaje nemôžu byť kopírované ani preposielané mimo NZIS. Každý jeden záznam v rámci NZIS je šifrovaný.

 
 

Kontaktné údaje:

Mgr. Boris Chmel
Hovorca
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk