Čo je evyšetrenie

Funkcia evyšetrenie predstavuje vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia, ktorý je podpísaný elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka. Elektronický záznam z vyšetrenia sa uložením stáva súčasťou systému ezdravie.

Čo prináša evyšetrenie

  • Postupné zrušenie papierových záznamov - po pripojení lekárov do systému ezdravie, pacient už nemusí nosiť papierovú dokumentáciu „od lekára k lekárovi“; ak pacient nepožaduje papierový záznam z vyšetrenia, lekár ho nemusí tlačiť.

  • Možnosť prístupu pacienta k svojej zdravotnej dokumentácii – zobrazenie záznamov z vyšetrení v elektronickej zdravotnej knižke (EZK) na Národnom portáli zdravia.

  • Možnosť prístupu iného lekára – špecialistu, po súhlase pacienta, k jeho vybraným zdravotným záznamom.

Aké záznamy sa aktuálne ukladajú do systému ezdravie

Do systému ezdravie sú ukladané nasledovné záznamy:

  • záznam z odborného vyšetrenia

  • prepúšťacia správa

  • popis zo zobrazovacieho zariadenia (RTG, MR a iné)

  • výmenný lístok viazaný na odborné vyšetrenie

Kto môže pristupovať k zdravotným záznamom pacienta

Všeobecný lekár

Má prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia – na základe rodného čísla (RČ).

Lekár – špecialista

Má prístup len k informáciám o vyšetrení na základe výmennému lístku. K pacientskemu sumáru má lekár – špecialista prístup na základe rodného čísla po podpise informovaného súhlasu.

Lekár - špecialista môže pristupovať k celej pacientovej zdravotnej dokumentácii, ale len na základe udelenia súhlasu na prístup samotným pacientom. Udelenie prístupu je možné vykonať len ak má pacient občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a to buď:

  • zadaním OK/C po zobrazení výzvy na displeji

  • alebo zadaním úradného autentifikátora BOK (bezpečnostný ochranný kód) v prípade, že pacient to vyžaduje a má to zaznačené cez svoju vlastnú elektronickú zdravotnú  knižku (Správa súhlasov – Nastavenie eID), ktorá sa nachádza na Národnom portáli zdravia (Moja zdravotná knižka). 

Zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby (iný ako lekár)

Má prístup k pacientskemu sumáru (tzv. život zachraňujúcim údajom) bez súhlasu pacienta a informovaného súhlasu.