Rozdiely medzi ePN a papierovým tlačivom

Od 1. 1. 2024 môžu vystavovať ePN všetci ambulantní lekári vrátane špecialistov. Jediné obmedzenie platí pre neatestovaných lekárov, tí bez atestácie v ambulancii ePN nevystavia.

Zmeny po zavedení ePN od 1. 6. 2022

  • ePN vystaví lekár vo svojom ambulantnom/nemocničnom informačnom systéme a odošle ju online do systému ezdravie, informáciu NCZI automaticky prepošle do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľovi – pacient už nemusí riešiť ďalšie oznamovacie povinnosti. Viac informácií o zmenách ePN nájdete  nájdete na tomto linku.

  • ePN sa uznáva automaticky pre všetky zárobkové činnosti a do dátumu predpokladaného trvania stanoveného lekárom (nie je potrebné vystavovať preukaz o trvaní PN ku koncu mesiaca),

  • adresu pobytu vyplní pri vzniku ePN lekár, predvyplnený bude záznam o bydlisku z IS PZS, zmeny pobytu nahlasuje pacient priamo Sociálnej poisťovni.

  • liečba v cudzine už nemusí byť nutne spojená s hospitalizáciou, ale platí pre akúkoľvek neodkladnú starostlivosť, 

  • vychádzky je možné určiť už pri vytvorení novej ePN, no nemusia byť povolené ihneď, ale až po uplynutí istého času,

  • vystaviť novú alebo ukončiť trvajúcu ePN je možné v deň vyšetrenia, resp. v deň kontroly u ošetrujúceho lekára. Výnimkou je nález z pohotovosti, kedy je možné vystaviť ePN 3 dni spätne,

  • ePN môže elektronickým podpisom pomocou ePZP karty potvrdiť iba ošetrujúci lekár,

  • pre uznanie ePN postačuje aj vyšetrenie prostredníctvom telemedicíny,

  • na požiadanie pacienta môže lekár vystaviť papierový odpis ePN,

  • v prípade technických problémov môže lekár vystaviť papierové potvrdenie PN. V takom prípade je však nevyhnutné dokončiť celý proces PN papierovo. Nie je možné kombinovať ePN a papierové potvrdenie o PN – lekár sa musí rozhodnúť, ktorý spôsob použije.