Harmonogram zavádzania služieb

Elektronická služba sa spúšťa 1. 6. 2022. Na jej zriadenie majú lekári k dispozícii ročné prechodné obdobie, počas ktorého majú všeobecní lekári, pediatri, gynekológovia a zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti čas elektronizovať svoje procesy.

Prvá fáza

Od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023 môžu vystavovať ePN: 

  • všeobecní lekári,

  • lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, 

  • lekári zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určení poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Druhá fáza

Od 1. 6. 2023 budú povinní vystavovať elektronickú práceneschopnosť:

  • všeobecní lekári,

  • lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorými má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,

  • lekári zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určení poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Tretia fáza

Od 1. 1. 2024 budú povinní vystavovať PN elektronickou formou (ePN) všetci lekári.