Základné informácie

Cieľom eobjednania je vytvoriť priestor pre lekára a pacienta na realizovanie objednávok na lekárske vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín (DOH), ako aj objednanie sa do poradovníka počas ordinačných hodín. Využívanie tejto eslužby poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti je dobrovoľné.

Čo eobjednanie umožňuje pacientovi

Webová stránka eobjednanie.npz.sk umožňuje pacientovi nasledovné:  

 • Vyhľadať lekára podľa názvu ambulancie, mena lekára, odbornosti, prípadne lokality.

 • Vyhľadať lekárov, ktorí ordinujú aj počas DOH.

 • Vyhľadať základné informácie o lekároch (poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) na Slovensku (kontaktné údaje, adresa ambulancie).

 • Získať informácie o publikovaných kalendároch registrovaných lekárov s vyznačenou obsadenosťou, resp. o dostupnosti voľných termínov pre DOH – pre lekárov aktívnych v eobjednanie.

 • Získať informácie o nedostupnosti lekárov aktívnych v eobjednanie - (napr. o najbližších plánovaných dovolenkách).

 • Vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín, tzv. objednávku do poradovníka ambulancie.

 • Vytvoriť objednávku na presný dátum čas počas DOH (z dostupných voľných termínov publikovaných na portáli).

 • Upraviť údaje v objednávke.

 • Vyhľadať informácie o objednávke a stave jej spracovania.

 • Zrušiť požiadavku na objednanie alebo zrušiť už potvrdenú objednávku.

 • Získať informácie o funkcii eobjednanie či o legislatíve pre DOH.

 

Brožúra s informáciami pre pacienta na stiahnutie (PDF, 370 KB)

Možnosti objednania sa

Súčasné eobjednanie umožňuje vytvoriť:

 • objednávku na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín (DOH) - objednávka na vyšetrenie počas  DOH na konkrétny dátum a čas z termínov publikovaných na portáli eobjednanie. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas DOH  môže byť spoplatnené do maximálnej výšky 30 € za vyšetrenie, v zmysle zákona  576/2004 Z. z.

 • objednávku do poradovníka počas ordinačných hodín – objednávka na vyšetrenie počas ordinačných hodín ambulancie. Ide o tzv. požiadavku o pridelenie termínu na vyšetrenie do danej ambulancie. V tomto prípade termín prideľuje ambulancia.

Informácie o objednávkach

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý sa rozhodne sprístupniť objednávanie na doplnkové ordinačné hodiny a ordinačné hodiny (do poradovníka) cez portál eobjednanie.npz.sk, môže využívať bezplatné služby systému ezdravie, emailové a SMS notifikácie.

Notifikácie o objednávkach pacienta poskytujú lekárovi rýchly prehľad o objednávkach (vznik, stav spracovania, vykonané zmeny, zrušenie ...). Systém lekárovi zašle notifikácie do schránky správ v jeho informačnom systéme. Ak má záujem získať aktuálny prehľad o objednávkach pacientov, zadá do systému email alebo telefónne číslo, na ktoré mu majú notifikácie prichádzať. Pacientovi budú notifikačné správy zaslané na kontaktné údaje, ktoré uviedol pri vytváraní objednávky priamo na portáli.

 

Za správnosť a pravdivosť údajov o pacientovi vyplnených pri realizácii objednávky cez eobjednanie.npz.sk zodpovedá pacient. 

Za správnosť a pravdivosť údajov zverejnených na stránke eobjednanie.npz.sk  o lekároch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nad rámec informácií z referenčných registrov zodpovedá lekár a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Národné centrum zdravotníckych informácií nereviduje ani nekontroluje obsah zadaný príslušnou stranou.