Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

Zdravotnícky pracovník využíva elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) na prístup do systému ezdravie ako aj na elektronické podpisovanie zdravotných záznamov, ktoré v elektronickom zdravotníctve slúži ako náhrada jeho doterajšej pečiatky.

Význam ePZP

Zdravotnícky pracovník do systému ezdravie pristupuje prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) cez svoj informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Rovnako mu ePZP slúži na elektronické podpisovanie zdravotných záznamov, ktoré sú zasielané do systému ezdravie, pričom v elektronickom zdravotníctve slúži ako náhrada jeho doterajšej pečiatky.

Ako funguje ePZP

Súčasťou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je elektronický čip, ktorý obsahuje súkromné kľúče podľa osobitného predpisu a certifikáty.

Zdravotnícky pracovník používa ePZP na:

  • identifikáciu a autentifikáciu v systéme ezdravie
  • elektronické podpisovanie zdravotných záznamov, čím je zaručené ich bezpečné zasielanie do systému ezdravie a zabráni to prípadnému zneužitiu záznamov
  • zabezpečenie dôvernosti zdravotných záznamov.

Vydanie ePZP

Podrobnejšie informácie o elektronickom preukaze zdravotníckeho pracovníka (ePZP) nájdete v sekcii podpora pre zdravotníckeho pracovníka.

Zrušenie ePZP

Dôležité je ePZP zneplatniť. Ukončenie aktivít zdravotníckeho pracovníka treba nahlásiť Národnému centru zdravotníckych informácií – najlepšie telefonicky do Call Centra, ktoré ePZP na základe telefonickej žiadosti zneplatní. Fyzicky nemusí zdravotnícky pracovník preukaz ePZP nikam odovzdávať, po zneplatnení si ho môže nechať, alebo zlikvidovať.