Elektronické zdravotníctvo je nielen erecept a ePN. Osvetová kampaň pomôže spoznať oveľa viac

ePN sa po roku približuje úspešnosťou k ereceptu, ako k suverénne najúspešnejšej elektronickej službe ezdravia. Tých služieb je však oveľa viac a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) s cieľom podpory ich používania spúšťa osvetovú kampaň zameranú na odbornú verejnosť.

Už niekoľko mesiacov sa vystavuje viac elektronických péeniek ako tých papierových a erecepty predstavujú vyše 95 % percent zo všetkých receptov,“ informuje Peter Lukáč, riaditeľ NCZI. Zároveň zdôrazňuje, že elektronické zdravotníctvo naozaj funguje, minimálne s týmito dvomi službami sa lekári už zžili a nechcú si život bez nich predstaviť.

ePN je skvelá. Pár klikov namiesto ručného pretláčania piatich tlačív. Nijaké prechodky. 
A navyše, moderné informačné systémy robia reporty a vedia vás upozorniť, ktorým pacientom sa končí ePN a majú prísť na kontrolu,
“ potvrdzuje MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka na všeobecné lekárstvo Ministerstva zdravotníctva SR. 

Do systému ezdravie je aktuálne pripojených 20 816 lekárov. Povinne by doň mali zapisovať všetko podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom svojho elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP), ktorý im vydáva NCZI. Aktívne si svoju zákonnú povinnosť však plnia necelé dve tretiny lekárov... Čo všetko im ezdravie vlastne ponúka? Aké služby a funkcie má a ako lekárom môže uľahčiť dennú prax v ambulanciách a nemocniciach?

Stále sa presviedčame, že ani lekári často nevedia, že môžu vypísať elektronický výmenný lístok, že opakovaný erecept sa nedá vybrať len určitý počet dní a niektorí lekári dokonca majú vložený preukaz v čítačke už roky, ale nie sú prihlásení,“ hovorí Peter Lukáč o motivácii, ktorá viedla NCZI k spusteniu osvetovej kampane o ezdraví. Jej heslo je „na ezdraví záleží“ a cieľom je zvýšiť povedomie o službách a ich používanie v teréne, čo vytvorí podmienky nevyhnutné na vyladenie jednotlivých služieb. V praxi lekári narážajú na viacero zdanlivo neriešiteľných, až absurdných situácii, ktoré však majú neraz jednoduché riešenia. Niekedy naozaj stačí aktualizovať softvér, preveriť si, na akej verzii služieb pracuje ich dodávateľ informačného systému, alebo mať nahlásené správne pracovno-právne vzťahy. Lebo aj to býva príčinou stavu, keď lekár na pohotovosti nevidí v ezdraví záznamy pacientov.

Kampaň sa začala v polovici mája propagáciou služby ePN a pokračuje do septembra. Okrem osvedčených distribučných kanálov, ako tlačené propagačné materiály, osobná komunikácia, lekárske združenia, elektronický newsletter či mobilná aplikácia pre zdravotníkov eAlerts, bude NCZI využívať aj komunikáciu na sociálnych sieťach prostredníctvom videí. Sledujte: Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, lebo na #ezdravízáleží.

Podrobnejšie informácie o systéme ezdravie a jeho službách prináša stránka ezdravie, v časti eslužby.

 

 

Kontaktné údaje:
Mgr. Veronika Daničová, hovorkyňa
Tel.: +421 902 671 045, mail: hovorca@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk