Elektronická zdravotná knižka pomôže odhaliť podvody

Aktuálny prípad odhalenia fiktívnych preventívnych prehliadok potvrdzuje dôležitosť elektronizácie zdravotníctva.  Okrem iných výhod dáva systém ezdravie pacientom možnosť prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky (EZK) kontrolovať svoje zdravotné záznamy a zistiť prípadné nezrovnalosti.

 

Pri odhaleniach podvodov pomohli aj podnety od poistencov, ktorí si všimli vyšetrenia, ktoré v skutočnosti neabsolvovali. Podľa generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Petra Blaškovitša je elektronizácia slovenského zdravotníctva dôležitá aj z týchto dôvodov. „Už dnes, ak má pacient občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), vie si pozrieť svoje záznamy  v elektronickej zdravotnej knižke a zistiť takéto informácie.“  

EZK je zdravotná dokumentácia pacienta v elektronickej podobe a ten má tak dnes online prístup k svojim zdravotným záznamom. „Obsahuje záznamy pacienta, vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi, ako aj údaje z účtu poistenca a vlastné záznamy pacienta. Každý pokus o prístup či poskytnutie údajov v EZK sa zaznamenáva,“ dopĺňa Peter Blaškovitš.

 

Pacient pristupuje k svojej EZK cez Národný portál zdravia www.npz.sk, kde je v pravom hornom rohu odkaz „Moja zdravotná knižka.“  Po kliknutí na odkaz sa otvorí informácia o nutnosti inštalácie aplikácie eID. Ak má aplikáciu eID nainštalovanú, pokračuje prostredníctvom BOK (bezpečnostný ochranný kód) v prihlásení do svojej EZK.

 

Základným cieľom elektronizácie zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Od januára, kedy sa systém ezdravie spustil, v ňom lekári vytvorili 5,7 miliónov záznamov z vyšetrení a predpísali vyše 21 a pol milióna ereceptov

 

 

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Boris Chmel
Hovorca
Národné centrum zdravotníckych informácií 
Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk