Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (EZK) obsahuje zdravotné záznamy pacienta vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi pripojenými do systému ezdravie. Každý takýto záznam zároveň obsahuje identifikačné údaje zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vytvoril a jeho elektronický podpis. Každý prístup, pokus o prístup či poskytnutie prístupu k údajom je v EZK zaznamenané. Pacient tak má vedomosť o prístupoch k jednotlivým elektronickým zdravotným záznamom.

Úlohy elektronickej zdravotnej knižky v praxi

Elektronická zdravotná knižka plní v praxi dve hlavné úlohy:

 • zdravotnícky pracovník v nej má potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK bude pristupovať zo svojho informačného systému (IS), 

 • občan bude mať, prostredníctvom svojho občianskeho preukazu a zadaním bezpečnostného ochranného kódu (BOK), on-line prístup k svojim zdravotným záznamom. Údaje do EZK sa dostanú automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc atď), z informačných systémov zdravotných poisťovní a údaje si môže vo vybranej časti EZK zadať aj občan – tzv. osobné záznamy.

Povinnosť zapisovať údaje do ezdravie platí od 1. januára 2018. Historické záznamy, teda záznamy spred roka 2018 do EZK nebudú prepisované.

Obsah elektronickej zdravotnej knižky

Elektronická zdravotná knižka (EZK) obsahuje zdravotné záznamy pacienta vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi pripojenými do systému ezdravie, ktoré sú prehľadne rozdelené do niekoľkých priečinkov, aby sa v nich občan jednoducho zorientoval.

Čo nájdete v EZK: 

 • Osoba: obsahuje identifikačné údaje osoby, ktorej EZK patrí, t. j. základné informácie o pacientovi

 • Sumár: obsahuje základné život zachraňujúce údaje o pacientovi (budú sa vytvárať postupne)

  • údaje o implantovanej zdravotníckej pomôcke, vrátane údajov o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke (napr. zubný implantát)

  • údaje o alergiách

  • kontaktné údaje pacientovho všeobecného lekára 

  • kontaktné údaje iného ošetrujúceho lekára, ktorého si vyberie pacient

  • kód a názov choroby a jej bližšiu špecifikáciu, ak pacient trpí niektorou z chorôb, uvedených v zozname chorôb stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára a ktorá je na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby

  • údaje o podaných a vydaných liekoch

  • údaje o kontaktnej osobe určenej pacientom

  • predpokladaný dátum pôrodu.

Pozrite si kompletný prehľad obsahu EZK.