Zápis výsledku

Laboratórium po vykonaní vyšetrenia vytvára záznam o výsledku z laboratórneho vyšetrenia. Podpisom záznamu prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) sa záznam stane súčasťou systému ezdravie.

Kto môže zapisovať

Výsledky z laboratórnych vyšetrení môžu zapísať zariadenia spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek. Súčasťou zápisu sú aj informácie o odobratom biologickom materiáli. Spolu so zápisom o výsledku sa môžu zapísať aj informácie o laboratórnej žiadanke.