Základné informácie

Aplikácia eAlerts je vyvinutá tak, aby mal zdravotnícky pracovník okamžite k dispozícii informácie týkajúce sa systému ezdravie. Na každú novú informáciu ho upozorní notifikácia.

Základné informácie

Aplikácia je pre zdravotníckeho pracovníka bezplatná. Na registráciu aplikácie eAlerts potrebuje zdravotnícky pracovník tri údaje: 

  1. priezvisko zdravotníckeho pracovníka

  2. kód zdravotníckeho pracovníka pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  3. telefónne číslo zdravotníckeho pracovníka.

 

eAlerts je systém prevádzkovaný Národným centrom zdravotníckych informácií v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je podporným nástrojom pre zdravotníckych pracovníkov využívajúcich všetky služieb systému NZIS.

 

Všeobecné podmienky poskytovania a používania mobilnej aplikácie eAlerts vydané Národným centrom zdravotníckych informácií (PDF, 517 KB).

 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne aplikácie eAlerts kontaktujte Call Centrum NCZI.

Stiahnite si aplikáciu eAlerts

 

Stiahnuť na App Store

 

 

Stiahnuť na Google Play

Postup inštalácie

Detailný postup inštalácie aplikácie eAlerts (PDF, 523 KB)