Základné informácie

Aplikácia eAlerts je vyvinutá tak, aby mal zdravotnícky pracovník okamžite k dispozícii informácie týkajúce sa systému ezdravie. Na každú novú informáciu ho upozorní notifikácia.

Základné informácie

Aplikácia je pre zdravotníckeho pracovníka bezplatná. Na registráciu aplikácie eAlerts potrebuje zdravotnícky pracovník tri údaje: 

  1. priezvisko zdravotníckeho pracovníka

  2. kód zdravotníckeho pracovníka pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

  3. telefónne číslo zdravotníckeho pracovníka.

Všeobecné podmienky používania mobilnej aplikácie eAlerts (PDF, 517 KB)

eAlerts je systém prevádzkovaný Národným centrom zdravotníckych informácií v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je podporným nástrojom pre zdravotníckych pracovníkov využívajúcich všetky služieb systému NZIS.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne aplikácie eAlerts kontaktujte Call Centrum NCZI.

Stiahnite si aplikáciu eAlerts

 

Stiahnuť na App Store

 

 

Stiahnuť na Google Play

Postup inštalácie

Detailný postup inštalácie aplikácie eAlerts (PDF, 523 KB)

Vyhlásenie o prístupnosti mobilnej aplikácie eAlerts

Národné centrum zdravotníckych informácií má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich mobilných aplikácií v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.


Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na mobilnú aplikáciu eAlerts, operačný systém Android, verzia 1.1.5, dátum aktualizácie 12.09.2023.

Stav súladu
Táto mobilná aplikácia je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 16.06.2023.
Vyhodnotenie súladu mobilných aplikácií s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané a posúdené treťou stranou v roku 2022. 
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28.06.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie
Prosíme, v prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou mobilných aplikácií nás kontaktujte na e-mailovej adrese: web@nczisk.sk. Správcom mobilných aplikácií a ich prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Voliteľný obsah
Národné centrum zdravotníckych informácií má za to, že svojimi mobilnými aplikáciami by mohlo priniesť lepšiu a vyššiu mieru digitálnej prístupnosti.
Z uvedeného dôvodu Národné centrum zdravotníckych informácií odstránilo všetky nedostatky špecifikované v správe o monitorovaní prístupnosti mobilnej aplikácie „eAlerts“, verzia 1.1.5, ktoré bolo vykonané v októbri 2022 Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
V dnešnej dobe Národné centrum zdravotníckych informácií intenzívne pracuje aj na koncepcii úpravy mobilných aplikácií.