Doplnkové ordinačné hodiny

Doplnkové ordinačné hodiny predstavujú nepretržitý časový úsek, počas ktorého lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť nad rámec ordinačných hodín. Ich poskytovanie je dobrovoľné.

Doplnkové ordinačné hodiny

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín je podmienené vytvorením objednávky na vyšetrenie prostredníctvom certifikovaného systému.

Doplnkové ordinačné hodiny aj ordinačné hodiny  predstavujú časový úsek, počas ktorého lekár v ambulancii poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom. 

 

Podrobnosti ohľadne doplnkových ordinačných hodín (DOH) sú uvedené v zákone 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.