Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti novorodencom

Lekár pediater oznamuje NCZI uzatvorené dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi jednoducho prostredníctvom stručného webového formuláru.

Dôvod oznámenia uzatvorenej dohody o poskytovaní ZS

Uzatvorenie dohody o poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti novorodencovi je jednou z podmienok pre schválenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Existenciu uzatvorenej dohody si overuje príslušný úrad práce elektronicky prostredníctvom NCZI. Matka dieťaťa tak nemusí predkladať papierové potvrdenie od pediatra. 

Lekár pediater je preto povinný pre deti narodené od 1. 4. 2022 oznamovať NCZI v elektronickej podobe údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi najneskôr do siedmich dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola uzatvorená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z.).
 

Postup pre oznámenie uzatvorených dohôd

Uzatvorené dohody nahlasuje pediater prostredníctvom elektronického formuláru Oznámenie o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi (DOH_PED-2023).  Formulár je k dispozícii cez prihlásenie sa do webovej aplikácie ISZI.

Postup pre prácu s formulárom vrátane postupu pre prihlásenie do aplikácie ISZI je uvedený v používateľskej príručke Metodické usmernenie k vyplneniu hlásenia (PDF, 1 MB). Príručka obsahuje aj kontakt pre prípadné metodické otázky alebo otázky týkajúce sa funkčnosti a používania aplikácie ISZI.
Formulár je pripravený na manuálne zadávanie údajov.
V prípade požiadavky na automatizáciu zverejňujeme potrebné technické informácie k XML dátovému rozhraniu:

- ISZI DOH PED (XSD, 14 KB)
- doc DOH PED (html, 26 KB)

Postup pre oznámenie uzatvorených dohôd platný od 1. 1. 2024

Uzatvorené dohody nahlasuje pediater prostredníctvom elektronického formuláru Oznámenie o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti novorodencovi (DOH_PED-2024).  Formulár je k dispozícii cez prihlásenie sa do webovej aplikácie ISZI.

Postup pre prácu s formulárom vrátane postupu pre prihlásenie do aplikácie ISZI je uvedený v používateľskej príručke Metodické usmernenie k vyplneniu hlásenia (PDF, 1 MB). Príručka obsahuje aj kontakt pre prípadné metodické otázky alebo otázky týkajúce sa funkčnosti a používania aplikácie ISZI.
Formulár je pripravený na manuálne zadávanie údajov.
V prípade požiadavky na automatizáciu zverejňujeme potrebné technické informácie k XML dátovému rozhraniu:

- ISZI DOH PED (XSD, 14 KB)
- doc DOH PED (html, 26 KB)