Do systému ezdravie je pripojených 66 % percent PZS

Systém ezdravie, ktorému do roku 2016 už takmer nikto nedával nádej na úspešnú realizáciu, sa stal za necelé 2 roky od nástupu súčasného vedenia NCZI realitou. A dnes je do neho pripojených 8 900 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Momentálne systém ezdravie používa vyše 66 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 13-tisíc lekárov zapisuje záznamy z vyšetrení a predpisuje erecepty. „Sme radi, že aj Najvyšší kontrolný úrad skonštatoval, že ezdravie sa výrazne rozbehlo v roku 2018 a podarilo sa nám na základe jeho odporúčaní a prijatých opatrení ušetriť 54 miliónov eur,“ dopĺňa generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš.

Okrem toho môžeme ako veľmi úspešné hodnotiť dve kľúčové funkcionality systému, a to erecept a evyšetrenie,“ dopĺňa šéf NCZI. Svedčia o tom aj čísla – vyše 63 miliónov predpísaných ereceptov a 19 miliónov záznamov z vyšetrení k dnešnému dňu.

V tomto roku NCZI pokračuje v zavádzaní ďalších funkcionalít systému. Po elektronickom objednávaní pacientov na vyšetrenie sa elektronizácia dotkne aj záznamov z laboratórnych vyšetrení, tzv. elabu. Do praxe sa dostal aj pacientsky sumár.

Naším cieľom je, aby výhody systému pociťovali v rýchlejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti pacienti a lekári i ostatní zdravotnícki pracovníci v lepšej informovanosti o svojich pacientoch a následnej úspešnejšej liečbe,“ uzatvára Blaškovitš.

 

 

Kontaktné údaje:

         Mgr. Boris Chmel
         Hovorca
         Národné centrum zdravotníckych informácií 
         Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk