FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola predpisovania vybraných pomôcok zdravotnými sestrami?

Zdravotné sestry podľa platnej legislatívy môžu predpisovať iba vybrané zdravotné pomôcky podľa vyhlášky č. 89/2018 Z. z.