FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola povinných náležitostí pri generickej preskripcii?

Pri generickej preskripcii je povinný predpisujúci lekár uviesť: názov liečiva, ATC kód liečiva, cestu podania, liekovú formu, množstvo liečiva v liekovej forme v štrukturovanej podobe.