FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola povinnosti zdôvodnenia a opisu predpisovanej pomôcky na mieru?

Kontrola pre I-čkové ZP na vstupe služby UlozPreskripcnyZaznam vyžaduje vyplnené polia Zdovodnenie a OpisPomockyNaMieru. Ak IS PZS neumožňuje vyplniť atribút OpisPomockyNaMieru, v Poznámke je možné uviesť ostatné potrebné informácie, ktoré sa nedajú naplniť do niektorého z existujúcich atribútov.