FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola na zmluvnosť predpisujúcej aj odporúčajúcej ambulancie?

Kontrola na zmluvnosť kódu NZ (KodNizsiaZlozkaPredpisujucehoLekara) predpisujúceho lekára na vstupe služby UlozPreskripcnyZaznam.
Výnimky: DovodUhradyPacienta je JASAM alebo NEZML. Funguje aj opačná kontrola pre DovodUhradyPacienta=NEZML, teda nesmie byť uvedený atribút NEZML, ak ide o zmluvnú NZ. Pre DovodUhradyPacienta=JASAM sa nerozlišuje, či ide o zmluvnú alebo nezmluvnú NZ.