FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola na správnu odbornosť predpisujúceho/odporúčajúceho lekára pre lieky/pomôcky/dietetiká s preskripčným obmedzením?

Kontrola na odbornosť predpisujúceho/odporúčajúceho lekára pre lieky s preskripčným obmedzením (PO) na vstupe služby UlozPreskripcnyZaznam. 
Výnimky: DovodUhradyPacienta=JASAM