FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo znamená kontrola diagnózy pri predpise voči číselníku MKCH?

Kontrola validnosti kódu diagnózy podľa platného číselníka Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10.