Čo znamená kontrola diagnózy pri predpise voči číselníku MKCH?

Kontrola validnosti kódu diagnózy podľa platného číselníka Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10.