Čo platí pre samotné vyšetrenie počas DOH?

  • pacient sa musí na vyšetrenie objednať cez portál eobjednanie.npz.sk alebo certifikovaný informačný systém svojho lekára,

  • na vyšetrenie musí byť vytvorená objednávka,

  • objednávka na vyšetrenie musí byť spracovaná v informačnom systéme na objednávanie osôb (ISOO) a potvrdená,

  • nie je plne hradené z verejného zdravotného poistenia.