Čo pacientsky sumár neobsahuje

Pacientsky sumár neobsahuje údaje špecifikované Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme č. 153/2013 Z. z. .

Pacientsky sumár neobsahuje

  • Elektronické zdravotné záznamy vytvorené lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológom so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia.
  • Identifikačné údaje poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, ktorý humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu vydal.
  • Údaje o cene vydaného humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny z dispenzačných záznamov.