FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je to reštrikčný záznam?

Reštrikčný záznam môže vytvoriť lekár v záujme ochrany zdravia pacienta. Označuje sa ním záznam, ku ktorému pacient, iný zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pod. nemá prístup v prípade, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo liečbu pacienta.