FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je potrebné urobiť, ak pracovník v zdravotníctve, ktorý má elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve ukončí pracovnoprávny vzťah?

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní v deň skončenia pracovnoprávneho vzťahu s osobou s elektronickým preukazom pracovníka v zdravotníctve, túto skutočnosť oznámiť NCZI. Národné centrum bezodkladne po oznámení tejto skutočnosti znefunkční certifikát na elektronický podpis tejto osoby.