FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je potrebné splniť, aby som ako poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti mohol začať poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • mať certifikovaný informačný systém na objednávanie osôb (IS PZS musí mať overenie zhody, t.z. certifikát vydaný NCZI)) a pracovať s ním,

  • registrovať sa do informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaným Národným centrom zdravotníckych informácií,

  • mať schválené doplnkové ordinačné hodiny príslušným samosprávnym krajom,

  • používať eobjednanie.