FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je ePZP a na čo slúži?

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je Vaša elektronická pečiatka.
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, ktorý je vystavený na Vaše meno, potrebujete na prihlásenie sa do ezdravie a na elektronické podpisovanie dokumentov, ako sú napríklad recepty alebo správy.