FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo ak si rozšírim atestáciu?

Rozšírením atestácie získavate iba nový kód zdravotníckeho pracovníka. Z pohľadu elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) nie sú potrebné žiadne ďalšie aktivity, keďže je pridelený na povolanie zdravotníckeho pracovníka. Keď lekár pracuje na rôznych oddeleniach alebo pre iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, používa ako fyzická osoba vždy ten istý preukaz. Nastavenie prístupov je na správcovi príslušného informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (IS PZS), ktorý pri výkone svojej práce lekár používa a do ktorého sa hlási.
V prípade, že zdravotnícky pracovník má 2 povolania, a to napríklad lekár aj farmaceut, disponujete aj dvomi elektronickými preukazmi zdravotníckeho pracovníka (ePZP), pričom prvým sa prihlasuje v ambulancii/nemocnici a druhým v lekárni.