Citlivé zdravotnícke dáta občanov budú ešte viac chránené

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) finišuje so zriadením nového
bezpečnostného centra. Nové operačné stredisko bude zabezpečovať kybernetickú
ochranu v rezorte zdravotníctva. Ide o ďalší veľký projekt NCZI po spustení úspešnej
„ePN“ v spolupráci so Sociálnou poisťovňou.


Počet kybernetických útokov rastie, zvýšený počet zaznamenávame najmä od útoku Ruska
na Ukrajinu. Kyberútoky ohrozujú nielen súkromné spoločnosti, ale aj kritickú infraštruktúru
štátu, vrátane citlivých dát občanov. Napríklad pri výpadku nemocníc spôsobenom
kybernetickým útokom sú postihnuté nielen zdravotnícke dáta, ale aj životy občanov. Na
zvýšenie ich ochrany preto NCZI rozbehlo projekt nového kybercentra.


Nové operačné centrum bude využívať moderné systémy s využitím pokročilých metód
odhaľovania kybernetických hrozieb. Pri zachovaní vysokej náročnosti projektu sa nám
podarilo zrevidovať pôvodne nastavené požiadavky a ušetriť vyše 900-tisíc eur
,“ povedal
generálny riaditeľ NCZI Peter Lukáč.


Nové bezpečnostné dohľadové centrum v pôsobnosti NCZI bude poskytovať inovovanú
službu nepretržitého bezpečnostného monitoringu v prvej fáze pre sedem IT infraštruktúr.
Centrum bude zabezpečovať monitoring a ochranu piatich systémov NCZI a ďalších dvoch
v rámci rezortu zdravotníctva. Vďaka operačnému centru budeme vedieť identifikovať
bezpečnostný incident, následne ho vyhodnotiť a zabezpečiť dostatočnú ochranu
zapojených systémov.


Momentálne NCZI dokončuje implementáciu interných systémov, postupne sa plánuje
pripojenie MZ SR a ÚVZ, pričom v budúcnosti sa počíta s pokrytím najkritickejších
organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR.
 

Kontaktné údaje:
Mgr. Veronika Daničová, hovorkyňa
Tel.: +421 902 671 045, mail: hovorca@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk