Perspektíva pacientskeho sumára

Plánuje sa rozšírenie funkcionalít pacientskeho sumára tak, aby sa zvýšila kvalita medicínskych údajov v elektronickej podobe a aby pacientsky sumár mohli používať aj lekári zo zahraničia.

Aká je perspektíva pacientskeho sumára

  • Plánuje sa zdieľanie údajov z pacientskeho sumára v rámci Európskej únie.

  • Poskytovanie a zdieľanie štruktúrovaných údajov medzi ošetrujúcimi lekármi zvýši kvalitu medicínskych údajov v ich elektronickej podobe.

  • Rozsah dát sa bude prispôsobovať potrebám a pripomienkam lekárov.