Budú sa moje údaje (pacient na priamu platbu) tiež odosielať do ezdravie?

Áno budú, nakoľko pacient sa identifikuje RČ a to sa spáruje v ezdravie s jeho menom.
Každý zdravotnícky pracovník v súlade so zákonom č. 153/2013 Z.z. má povinnosť, až na objektívne výnimky, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aktualizovať údaje pacienta aj v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.