FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je súčasťou EZK aj očkovací záznam?

Áno, EZK obsahuje v časti Osobná anamnéza - Očkovanie v rozsahu druh očkovania, typ očkovania, očkovacia dávka, poradie dávky, posledná dávka (príznak áno/nie), vykonané očkovanie, dátum a čas vykonania očkovania, vakcína, očkovacia látka, poznámka, šarža, množstvo, zrušené očkovanie, dôvod zrušenia očkovania, dátum a čas plánovaného očkovania.