Akým spôsobom sa viem prihlásiť do EZK svojich neplnoletých detí?

Na prístup do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), keďže maloletý nedisponujú eID nie je možné prihlásenie. Ministerstvo vnútra pripravuje projekt, ktorý budú prevydané eID aj pre maloletých.