Akým spôsobom sa vie pacient/občan objednať na doplnkové ordinačné hodiny (DOH)?

Pacient má dve možnosti. Prvou možnosťou je vytvoriť objednávku prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk, kde si pacient vie vybrať termín na vyšetrenie z voľných publikovaných termínov na portáli. Druhou možnosťou je vytvoriť objednávku priamo na ambulancií (napr. keď pacient požiada o kontrolné vyšetrení v rámci DOH, vtedy ZPr zapíše objednávku za pacienta do informačného systému na objednávanie osôb).