FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Akým spôsobom PZS nahlasuje neprítomnosť do NZIS a akým spôsobom NCZI prostredníctvom NZIS informuje/bude informovať samosprávny kraj o plnení/porušovaní tejto povinnosti?

Neprítomnosť PZS a zastupovanie lekárov a sprístupenie zdravotnej dokumentácie cez Národný zdravotnícky informančný systém je technicky pripravené. Kým neprebehne proces certifikácie softvérov pre PZS, musia PZS na hlásenie neprítomnosti používať existujúce spôsoby. Rovnako, ako pri ostatných funkcionalitách, takýto proces trvá na Slovensku zhruba 24 mesiacov. Bez certifikovaného softvéru pre PZS nie je možné elektronické funkcie použiť.