FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aký je postup pri prechode z fyzickej osoby na právnickú?

Pri prechode z FO na PO po vydaní povolenia od VÚC, pridelení nového kódu PZS od ÚDZS, IČO od Štatistického úradu SR, budú novej Spravodajskej jednotke (SJ-právny subjekt, ktorý má v zmysle platnej legislatívy spravodajskú povinnosť, t. j. povinnosť zasielať údaje do NCZI) zo strany NCZI vygenerované nové ID OUPZS a do 90 dní odo dňa vzniku SJ zaslané prístupové údaje do ISZI.