Aktualizácia Windows 10 spôsobuje problémy s opakovaným zadávaním PINu do systému ezdravie

Národné centrum zdravotníckych informácií poskytlo k 1. februáru 2018 návod na riešenie problému opakovaného zadávania PIN. O riešení problému boli informovaní dodávatelia informačných systémov.