Ako viem určiť ku ktorému lekárovi sa chcem objednať, keď objednávku na vyšetrenie počas ordinačných hodín viem vytvoriť len na ambulanciu (OÚ PZS)?

Je na to určená poznámka pri objednávke, do ktorej vie pacient napísať svoje požiadavky (lekár, termín, druh vyšetrenia a i.). Ambulancia ich však nie je povinná splniť. Je na danej ambulancií, či chce a vie dané požiadavky objednávky pacienta splniť.