Ako sa dostanem k záznamom  v svojej elektronickej zdravotnej knižke?

K svojej elektronickej zdravotnej knižke (EZK) sa dostanete prostredníctvom Národného portálu zdravia. Kvôli bezpečnosti a ochrane vašich zdravotných záznamov bude potrebovať bezpečnostný predmet pre identifikáciu a autentizáciu (eID).