Ako požiadať o čítačku ePZP/eID

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže požiadať Národné centrum zdravotníckych informácií o čítačku elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka alebo o čítačku eID, a to buď prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Ako požiadať o čítačku ePZP/eID

O príslušnú čítačku môže požiadať PZS a to prostredníctvom:

Po spracovaní požiadavky o čítačky, bude zariadeniu vygenerovaná žiadosť, ktorú je potrebné vyplniť priamo v ISZI. Pokyny na vyplnenie a priamy odkaz na žiadosť v ISZI bude zaslaný emailom.

Postupujte podľa pokynov, ktoré Vám budú zaslané emailom.

Po doručení správne vyplnenej a podpísanej žiadosti Vám budú poštovou zásielkou doručené čítačky s preberacím protokolom.