Ako mám postupovať v prípade, že som ukončil/prerušil registráciu v komore prípadne som prestal/a vykonávať zdravotnícke povolanie?

V prvom rade je potrebné nahlásiť túto skutočnosť príslušnej komore, ktorá danú informáciu poskytne NCZI. Podľa § 8, ods. 3, Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov NCZI znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, čím elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stratí platnosť. Uvedenú skutočnosť preto nie je potrebné individuálne nahlasovať NCZI. Písomné potvrdenie o znefunkčnení certifikátu NCZI nezasiela.