Ako je v systéme eobjednanie riešené potvrdzovanie objednávok?

Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH je možné systémové nastavenie automatického potvrdzovania objednávok pri vytváraní kalendára. Druhou možnosťou je, že lekár (ambulancia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) si vo svojom informačnom systéme manuálne nastaví potvrdzovanie objednávok (lekár si načíta zoznam nových objednávok, ktoré následne potvrdí, prípadne preplánuje). Pre objednávky na vyšetrenie počas OH z poradovníka je potrebné vždy manuálne spracovať objednávku vo svojom informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prideliť jej termín vyšetrenia.