Ako bude EZK v praxi využívaná?

Elektronická zdravotná knižka (EZK) bude v praxi plniť dve hlavné úlohy:
• zdravotnícky pracovník bude mať v nej potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK bude pristupovať zo svojho IS, 
• občan bude mať, prostredníctvom svojho občianskeho preukazu a zadaním úradného autentifikátora (BOK), on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).