Aké je využitie EZK v praxi?

Elektronická zdravotná knižka (EZK) v praxi plní dve hlavné úlohy:
• zdravotnícky pracovník v nej nájde potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK pristupuje zo svojho IS, 
• občan má prostredníctvom svojho občianskeho preukazu a zadaním úradného autentifikátora (BOK), on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).