Aké druhy zdravotných záznamov budú lekári zapisovať do NZIS a EZK?

Lekári budú do NZIS (a z NZIS do EZK) zasielať vybrané zdravotné záznamy, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú to nasledujúce záznamy:

 • pacientsky sumár,
 • záznam o preventívnej prehliadke,
 • záznam žiadanky na vyšetrenia,
 • záznam o výsledku  vyšetreniam,
 • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť,
 • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • preskripčný záznam (záznam o predpísaní lieku),
 • dispenzačný záznam,
 • medikačný záznam,
 • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutí urgentnej starostlivosti,
 • doplnkové zdravotné údaje osoby.