eHealth in figures

vydané recepty ikona
16,565,122

prescribed ePrescriptions

záznamy o vyšetrení ikona
4,242,367

eExamination records

pripojení zdravotnícki pacienti ikona
11,161

health professionals prescribing ePrescriptions connected

pripojení poskytovatelia zdravotnej starostivosti ikona
7,836

affiliated Healthcare Providers

Source: NHIC / Updated: 17. 6. 2018