eHealth in figures

vydané recepty ikona
20,165,840

prescribed ePrescriptions

záznamy o vyšetrení ikona
5,225,134

eExamination records

pripojení zdravotnícki pacienti ikona
11,356

health professionals prescribing ePrescriptions connected

pripojení poskytovatelia zdravotnej starostivosti ikona
7,945

affiliated Healthcare Providers

Source: NHIC / Updated: 15. 7. 2018