NCZI TELCO

Projekt ezdravie prechádza do ďalšej fázy implementácie, v rámci ktorej sú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytované elektronické komunikačné služby za účelom prístupu do systému ezdravie.Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) poskytuje v rámci služieb operátora uvedené typy služieb: ezdravie ePZP, ezdravie eID lekáreň, ezdravie eID ambulancie/ nemocnice.

ezdravie ePZP

Služba zabezpečuje komunikáciu medzi zdravotníckym pracovníkom a systémom ezdravie. Umožňuje vytváranie šifrovaných VPN tunelov medzi prístupovým bodom a Centrálnym komunikačným uzlom.

ezdravie eID - ambulancia/nemocnica

Služba zabezpečí overenie prítomnosti pacienta a zároveň umožní sprístupniť pre lekárov a zdravotné sestry tie zdravotné záznamy o pacientovi, na ktoré má zdravotnícky pracovník nárok.

ezdravie eID - lekáreň

Služba umožní identifikovať pacientov na základe vloženia eID do čítačky a zabezpečí sprístupnenie záznamov o predpísaných liekoch pacienta lekárnikovi.