Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

NCZI TELCO

Projekt ezdravie prechádza do ďalšej fázy implementácie, v rámci ktorej sú pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytované elektronické komunikačné služby za účelom prístupu do systému ezdravie. Nevyhnutnou súčasťou pre elektronickú komunikáciu v systéme ezdravie je okrem identifikácie a autorizácie prístupu do elektronického zdravotníctva zdravotníckeho pracovníka aj zabezpečenie identifikácie prijímateľa zdravotnej starostlivosti na základe občianskeho preukazu s elektronickým čipom.

ezdravie ePZP

ePZP karta a ePZP čítačka povoľuje zdravotníckym pracovníkom bezpečný prístup do systému ezdravie, podpisovanie zdravotných záznamov a samotnú identifikáciu zdravotníckeho pracovníka v systéme edzravie.

ezdravie eID - ambulancia/nemocnica

V systéme ezdravie slúži eID pacientovi na identifikáciu v ambulancii lekára alebo v nemocnici. Rovnako slúži na poskytnutie prístupu oprávneným ZPr k pacientovej zdravotnej dokumentácii.

ezdravie eID - lekáreň

V systéme ezdravie slúži eID pacientovi na identifikáciu v lekárni. Rovnako slúži na zobrazenie pacientových predpísaných nevydaných liekov lekárnikovi.