Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka (EZK) obsahuje zdravotné záznamy pacienta vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi pripojenými do systému ezdravie. Každý takýto záznam zároveň obsahuje identifikačné údaje zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vytvoril a jeho elektronický podpis.

Ochrana a bezpečnosť údajov

Po spustení systému ezdravie na národnej úrovni sa zvýšila bezpečnosť zdravotných záznamov pacienta. Vysoká úroveň ochrany a bezpečnosti je kľúčovou požiadavkou v budovaní elektronického zdravotníctva.

Prínos elektronického zdravotníctva pre pacienta

Systém ezdravie je zdrojom dôležitých informácií o pacientovom zdravotnom stave, ktoré mu môžu zachrániť život. Informácie o všetkých vykonaných vyšetreniach či predpísaných liekoch sú uložené na jednom mieste, ku ktorým vie pristúpiť pacient aj lekár.