Od akého dňa sa počíta 20 dňová zákonná lehota na poskytnutie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných (DOH)?

Zdravotná starostlivosť počas DOH sa poskytuje osobe najneskôr do 20 dní po objednaní (lehota sa nepočíta od dátumu vytvorenia objednávky, ale podľa termínu, na ktorý bola objednávka požadovaná). Príklad, ak pacient vytvorí objednávku na vyšetrenie na 1.2.2019 a z určitého dôvodu poskytovateľ, musí tento termín preplánovať, vtedy platí 20 dňová zákonná lehota (kalendárnych dní) a musí zabezpečiť poskytnutie ZS do 21.2.2018.

Ako viem určiť ku ktorému lekárovi sa chcem objednať, keď objednávku na vyšetrenie počas ordinačných hodín viem vytvoriť len na ambulanciu (OÚ PZS)?

Je na to určená poznámka pri objednávke, do ktorej vie pacient napísať svoje požiadavky (lekár, termín, druh vyšetrenia a i.). Ambulancia ich však nie je povinná splniť. Je na danej ambulancií, či chce a vie dané požiadavky objednávky pacienta splniť.

Aký je rozdiel medzi objednávaním na doplnkové ordinačného hodiny (DOH) a ordinačné hodiny cez portál eobjednanie.npz.sk?

Rozdiel medzi objednávkou na DOH a ordinačné hodiny je, že pacient pri vytváraní objednávky na vyšetrenie počas ordinačných hodín vie vytvoriť len požiadavku na vyšetrenie do danej ambulancie (OÚ PZS). Termín vyšetrenia prideľuje zdravotnícky pracovník a pacient je následne notifikovaný o potvrdení objednávky a pridelení termínu vyšetrenia. Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH (počas ktorých je poskytovanie zdravotnej starostlivosti spoplatnené do max. výšky 30 €) platí, že pacient vyberie konkrétny dátum a čas z voľných publikovaných termínov na portáli eobjednanie.npz.sk, počas ktorého chce byť ošetrený.

Aká je maximálna výška poplatku za vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín?

Maximálna výška poplatku za vyšetrenie nemôže presiahnuť 30 EUR.

Prečo zubári neposkytujú doplnkové ordinačné hodiny (DOH)?

Podľa zákona 576/2004 Z.z. DOH nie sú určené pre poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti.

Môže lekár zmeniť pacientom požadovaný termín na vyšetrenie uvedený v objednávke na vyšetrenie?

Áno, systém nebráni lekárovi potvrdiť aj iný termín ako pacient požadoval. Z dôvodu, ak došlo k neplánovaným zmenám na ambulancií a ZPr už pri potvrdzovaní vie, že pacientovi v tom čase nemôže poskytnúť ZS. Cieľom, je aby pri každej zmene termínu, či zo strany pacienta alebo lekára nebolo nutné rušiť objednávku a vytvárať novú. Odporúčame zmenu termínu prekonzultovať s pacientom telefonicky. Pacient je vždy notifikovaný o zmene termínu formou SMS/email.

Akým spôsobom sa vie pacient/občan objednať na doplnkové ordinačné hodiny (DOH)?

Pacient má dve možnosti. Prvou možnosťou je vytvoriť objednávku prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk, kde si pacient vie vybrať termín na vyšetrenie z voľných publikovaných termínov na portáli. Druhou možnosťou je vytvoriť objednávku priamo na ambulancií (napr. keď pacient požiada o kontrolné vyšetrení v rámci DOH, vtedy ZPr zapíše objednávku za pacienta do informačného systému na objednávanie osôb).

Je platnosť autorizačného kódu potrebného na potvrdenie zadania objednávky na vyšetrenie neobmedzená?

Nie, autorizačný kód má platnosť 10 minút. Po uplynutí platnosti autorizačného kódu, pacient vie požiadať o znovu zaslanie autorizačného kódu.

Môže pohotovosť poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

Nie, podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti DOH nie sú určené pre ambulantnú pohotovostnú službu.

Môžu zubári poskytovať doplnkové ordinačné hodiny (DOH)?

Nie, podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti DOH nie sú určené pre poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti.